Kompletní dokumentace API Foxdeli.com je k dispozici na adrese: foxdeli.docs.apiary.io .

Pro přístup ke zdrojům využijte takzvaný authorization_code grant OAUTH 2.0 autorizace (viz specifikace).

Je nutné zaregistrovat OAuth 2.0 klienta v následujícím formuláři a dále klienta v testovacím prostředí!

Přehled identifikátorů jednotlivých přepravců, přepravních a doplňkových služeb.