Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás, stejně jako včasné a spolehlivé doručování Vašich zásilek, prioritou. Dáváme si pozor, co se s Vašimi údaji děje. Níže popisujeme způsob nakládání s osobními údaji v naší společnosti.

1. Jak nás můžete kontaktovat?
 1. Tyto stránky provozuje společnost Foxdeli s.r.o., IČ: 08744360, se sídlem Inovační 122, 25241 Zlatníky-Hodkovice. Naše společnost také zpracovává Vaše osobní údaje.
 2. Můžete nám napsat e-mail na adresu: info@foxdeli.com, obrátit se na zákaznický chat na webu: http://www.foxdeli.com/ nebo nám zavolat na telefon: +420 731 197 771, případně nám poslat dopis na adresu: Sokolovská 694/100a, Karlín, 186 00 Praha 8.
 3. Na výše uvedených kontaktech můžete uplatnit veškerá Vaše dále popsaná práva.
2. Jaké informace o Vás zpracováváme a proč?
 1. a) Identifikační údaje:
  Vaše základní identifikační údaje (jméno a příjmení) a adresní údaje uvedené v následujícím bodu, potřebujeme k tomu, abychom mohli řádně uzavřít a následně také splnit smlouvy, které s námi uzavíráte.
 2. b) Adresní údaje:
  Vaše adresní údaje (název ulice a číslo popisné, město, PSČ, stát) potřebujeme k tomu, abychom měli Vaši identifikaci kompletní a v případě nutnosti Vás mohli kontaktovat i písemně.
 3. c) Kontaktní údaje:
  Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo a email) využíváme k tomu, abychom Vás mohli informovat o případných změnách v našich obchodních podmínkách, případně dalších
 4. d) Informace o platební kartě:
  Informace o platební kartě využíváme v případech, kdy nastavíte pravidelné platby našich služeb pro to, abychom strhávali platby automaticky a nemuseli jste každý měsíc zadávat veškeré údaje znovu.
  Pokud nám neposkytnete Vaše výše uvedené údaje, nebudeme s Vámi moci uzavřít smlouvu a tím pádem Vám nebudeme moci poskytovat naše služby.
 5. e) Konverzace:
  Uchováváme též konverzace, které s námi vedete prostřednictvím chatu na našich stránkách. Neuchováváme si však žádné Vaše údaje, pokud je sami nenapíšete do textu chatu.
3. Jak dále využíváme Vaše osobní údaje?
 1. a) Některé údaje zpracováváme také z toho důvodu, že jste nám k jejich zpracování udělili souhlas. V takovém případě je zpracováváme pouze pro takový účel, který jste vyjádřili v souhlasu. Souhlas můžete samozřejmě kdykoli odvolat a pro tento účel údaje už využívat nebudeme, případně je i vymažeme, pokud už je nemáme oprávnění využívat ani za jiným účelem.
 2. b) V případě, že jste našimi zákazníky, případně jsme s Vámi jednali o uzavření smlouvy, můžeme Vás kontaktovat s nabídkou obdobných služeb. Pokud ovšem dopředu řeknete, že takové nabídky dostávat nechcete, posílat Vám je nebudeme.
4. Komu Vaše osobní údaje předáváme?
 1. a) Informace o procházení stránek pro nás zpracovává Google, Inc., a to pomocí nástroje Google Analytics, který umožňuje měření a vyhodnocování způsobu užívání našich webových stránek.
 2. b) Některé údaje předáváme dalším osobám, jako jsou účetní a reklamní poradci. Vždy ale Vaše údaje zpracovávají na naše pokyny a jen v rozsahu, který je adekvátní pro daný účel.
5. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?
 1. a) Vaše identifikační, adresní po dobu 5 let od okamžiku, kdy jste zrušili svůj účet, případně kdy jste na účtu vyvinuli poslední aktivitu. Po takovou dobu je uchováváme proto, abychom mohli řádně vyřizovat reklamace nebo stížnosti, případně abychom se mohli bránit u soudu.
 2. b) Navíc nám uchování některých dokumentů obsahujících osobní údaje ukládají zákony. Takové potom uchováváme déle. Například faktury musíme uchovávat po dobu 10 let. Účetní doklady uchováváme po dobu 5 let.
6. Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?
 1. a) Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům – tzn. že se nás můžete zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.
 2. b) Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.
 3. c) Právo vznést námitku – v případě, že se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našich oprávněného zájmů například v marketingové oblasti, můžete proti takovému zpracování vznést námitku, kterou se musíme zabývat.
 4. d) Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – tzn. že na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát být u nás registrováni. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví atd.) a v takovém případě výmaz nemůžeme provést.
 5. e) Právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:
  1. i. pokud popřete přesnost údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;
  2. ii. jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;
  3. iii. pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;
  4. iv. pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.
 6. f) Právo na přenositelnost údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě smluv, kterou jsme s Vámi uzavřeli, souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale s předáním bude souhlasit.
 7. g) Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
7. Jsou Vaše osobní údaje u nás v bezpečí?
 1. Samozřejmě! Veškeré Vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
8. Další informace o zpracování:
 1. Upozorňujeme, že v rámci naší činnosti jsme zároveň velice často zpracovateli osobních údajů, to znamená, že některý z eshopů nám předal Vaše údaje, abychom zprostředkovávali komunikaci mezi ním a Vámi, případně umožnili správu zásilek apod. V takovém případě naše zásady ochrany soukromí nejsou určeny pro Vás, ale je třeba se podívat na zásady ochrany soukromí eshopu, ze kterého jste objednávali. Případně se samozřejmě můžete obrátit s dotazem i na nás a my jej předáme. I tak ale vždy platí, že Vaše údaje maximálně chráníme před zneužitím!

Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně našich zásad ochrany soukromí, můžete nám napsat na email info@foxdeli.com. Může se stát, že tyto podmínky budeme občas aktualizovat, tudíž doporučujeme, abyste se na tuto stránku čas od času podívali.